Çatı Çeşitleri

Çatı Çeşitleri
1- Sundurma Çatı 7- Set Çatı
2- Beşik Çatı 8- Kombine (Karma) Çatı
3- Kırma Çatı 9- Kelebek Çatı
4- Mansard Çatı 10- Kanatlı Çatı
5- Kule Çatı 11- Silindir Çatı
6- Fenerli Çatı 12- Kırık Plak Çatı
13- Kubbe Çatı
——————————————————-
1. Sundurma Çatı :Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının yapımı kolaydır ve maliyeti azdır.
Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar.
Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.
————————————————————–
2. Beşik Çatı: (Çift Yüzeyli Çatı Çift yüzeyli çatı da denilen beşik
çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki yüzey birbirini mahya ile bağlamıştır. Binanın ön ve arka
duvarının oluşturduğu üçgen yüzey kalkan duvarlarıyla kapatılır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı doğar. Genellikle dikdörtgen planlı is yeri, ahir, garaj vb. yerlerde uygulanır.
3. Kırma Çatı : Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm
saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır..
4. Mansard Çatı : Bu çatılar, beşik ya da kırma bir çatıda her bir çatı yüzeyinin iki ayrı eğimde uygulanması söz konusudur.
Amaç, daha yüksek ve ferahçatı iç hacmi oluşturarak, çatı arasının konut, depo gibi
kullanılabilmesini sağlamaktır.
—————————————–
5. Kule Çatı : Genellikle kare ya da daire şekilli ve küçük boyutlu plan üzerine uygulanır.
*Dört taraflı olan çatı yüzeyleri tepede,bir noktada birleşir.
——————————
6. Fenerli Çatı : Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.
7. Set Çatı : Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeyler, daha çok ışık alabilmek için, birbirleriyle 90° lik açı yapar.
Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere geniş pencereler konur
——————————————-
8-Kombine (Birleşik) Çatı : Sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur.
*Kombine çatılar genellikle fabrika, iş yeri, ahır vb. Yerlerde çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş ışığı alabilmek amacıyla
uygulanır.
————————————–
9. Kanatlı Çatı : Bu tür çatılar daha ziyade atölye, fabrika gibi kat yüksekliği fazla olan yerlerde uygulanır. Sık olmasa da konut binalarında uygulamaları görülmektedir. Çatının özelliği, çatı iç mekanının iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.
—————————–
10. Kubbe Çatı : Bu tür çatılar kare planlar üzerine inşa edilir. İç mekanlarda ses dağılımını, akustiğisağlamak bakımından işlevseldir. Günümüzde uygulamaları yaygındır.
—————————————-
11. Silindir (Tonoz) Çatı : İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz açıklıkları geçsek için uygulanır. Genelde dikdörtgen
planlar üzerine uygulanır.