Çatı Yapımı Sırasında nelere dikkat etmek gerekir :

Çatı Yapımı Sırasında nelere dikkat etmek gerekir :
Çatılar bir yapıda yapıyı tamamlayan yapıyı dış atmosferik zararlardan koruyan yapı ve yapı iskeletinin dış etkenler sebebi ile deformasyona uğramasını engelleyen yapı iskeletinin en önemli yapı elemanıdır, bu yüzden çatı yapımı işleri konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılmalı çatı yapımı sırasında amaç : çatı yapım fiyatlarını düşük fiyatlara malederek kalitesiz ve sorunlu çatı yapımı kaynaklı çatı uygulama ve çatı aktarma problemleri ile karşılaşmamak olmalıdır.
– Eğer Çatılar çatı uygulaması çerçevesinde projelendirilmez ve çatı yapımı esaslarına göre olmaz ise ortaya çıkması muhtemel çatı aktarma problemi ile karşılaşaılarak bir Uzman çatı ustası hizmeti veren çatı firmasından yardım alınarak çatı tamiri yaptırmak kaçınılmaz olacaktır.
Çatı Nedir :
Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı denir.
Çatı Yapımı meyil ve eğim nasıl belirlenmeli :
Çatı Yapımı Uygulama işinde Çatı Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişir. Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı diye tanımlıyoruz . Çatı Yapımı yapılırken çatımızdaki eğim nasıl olmalıdır: Çatılarımız Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatı yapımı yapılacak yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişiklik gösterir.
Çatı yapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Fakat büyük açıklıklı alanlar diye tabir edilen işmerkezleri, büyük garaj,fabrika ve buna benzer. yapılarda,dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme veya çelik çatılar tercih edilmektedir.
Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 şayili İmar Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap çatı yapılabilir. Kagir yığma binaların çatıları ise betonarme teras çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik oturtma çatı olarak da yapılabilir. Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri çatı yapımı işindeki ana esastır.
Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından, çatı uçlarının saçaklı yapılması, çatı elemanlarının alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur. Yağmur ve kar sularının bina içerisine girmedenen en kısa sürede yağmur oluk ve borularına aktarılmasıçatı yapımı işinin esas nedenidir..
Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, çatı makas sistemine, yapıldığı malzemenin
cinsine ve kaplama malzemesinin cinsine göre çatı çeşitleri olarak isim alır.
Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve İsimleri :

1) Damlalık veya Oluk
2) Eğik mahya veya sırt
3) Mahya ve düz mahya
4) Düşük mahya
5) Dere
6) Tepe Mahya
7) Saçak
8) Meyilli Yüzey
Çatı Eğimi Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır. Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir.
Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz konusudur.
çatı yapımında Eğim % 5’den az yapılamaz. Çatı eğimi, iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatıarasından yararlanma isteğine göre ( Teras çatı tavan arası kullanımı ) tespit edilir.
Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:
1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden
Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin,yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin birim sayısına oranı seklinde ifade edilebilir.
Çatılar Eğimlerine Göre: 1) Az Eğimli Çatılar Eğim Açısı: 5 o – Dereceye Kadar olan çatılar.
2) Orta Eğimli Çatılar Eğim Açısı: 5 o – 40 o

3) Dik Çatılar Eğim Açısı: 40 o ‘den Büyük olan açılar.
Çatı yapımı uygulama işlemi ve tasarımı yapılırken çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, çatı örtümalzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir. Çatı örtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden beklenen, * su geçirmemesi, * uzun ömürlü olması,* hafif ve estetik olmasıdır.
* Çatı örtüleri,çatı izolasyon ürünleri atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır.
* Çatı örtüleri, izolasyon malzemeleri çatı yapımı aşamasında çatı üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı ile belirli bir eğimde kaplanmalıdır.
* Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları (levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih edilir.
Çatı yapımındaki ana amaç binayı biçimsel olarak tamamlayan ve dış ortam koşullarından koruyan, yatay yöndeki dış kabuk elemanı diye tanımlanabilir.
Binanın üst sınırını oluştururken; çatı strüktürü, çatı kaplaması, yalıtımları gibi ölü yüklere; yağmur, kar, trafik gibi hareketli yüklere ve rüzgar yüklerine karşı taşıyıcılığı sağlayarak binanın taşıyıcı sistemine güvenle iletmek; binayı atmosfer şartlarından ve dış ortam etkilerinden korumak; üzerine gelen yağış sularını uzaklaştırılmak ve iç ortam için gerekli konfor koşullarını sağlamak, çatı yapı elemanından beklenilen başlıca görevlerdir.
Çatı kendisinden beklenilen bu görevleri yerine getirmeli iken; iklimsel bölgeye bağlı özellikler, binanın kullanım amacı, ülke, bölge coğrafi ve kültürel özellikleri ile imar sınırlamaları, çatı sistemi içinde çatı uygulama tasarımını etkileyen faktörlerdir. Çatı tipinin seçimini etkileyen ölçütler ise; iklim, taşıyıcılık/geçilen açıklık, binanın boyutları ve biçimi, örtü malzemesi,görsel etki (binanın bütünü ile ilişkisi v.b gibi), çevreyle uyum, maliyet ile yönetmelikler ve kanunlardır.