Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve İsimleri

Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve
İsimleri
1. Damlalık veya Oluk 5. Dere 9. Kalkan-Alın Duvarı
2. Eğik mahya veya sırt 6.Tepe Mahya
3. Mahya ve düz mahya 7. Saçak
4. Düşük mahya 8. Meyilli Yüzey
—————————————————————————
Çatı Eğimi :
Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır.
Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir.
Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz
konusudur. Eğim % 5’den az yapılamaz.
1 Çatı eğimim, iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatı arasından yararlanma isteğine göre tespit edilir.
Çatılar Eğimlerine Göre:
1)Az Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 5 o ‘ye
Kadar olan çatılar.
2)Orta Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 5 o – 40 o
3)Dik Çatılar
Eğim Açısı: 40 o ‘den
Büyük olan açılar. diye ele alınabilir

Çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, çatı örtü malzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir.
Çatı örtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden
beklenen, su geçirmemesi, uzun ömürlü olması ve hafif, estetik olmasıdır.
* Çatı örtüleri, atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır.
* Çatı örtüleri, üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı
ile belirli bir eğirnde kaplanmalıdır.
* Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları (örneğin; levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih edilir.
Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:
1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden
—————————————
Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin,
yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin birim
sayısına oranı seklinde ifade edilebilir.